PRETHODNE GODINE TAKMIČENJA IZ FIZIKE

Ovde možete naći zadatke iz prethodnih godina takmičenja iz fizike učenika osnovnih škola. Uz svaki zadatak je i rešenje sa načinom bodovanja na takmičenju. Prethodne godine takmičenja iz fizike će vam pomoći da se lakše pripremite za takmičenje i samostalno proverite nivo vašeg znanja.

Prethodne godine takmičenja iz fizike

2022/23

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

2021/22

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

2020/21

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

2019/20

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

Državno takmičenje nije održano

2018/19

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

2017/18

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

2016/17

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

2015/16

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

2014/15

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

2013/14

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

2012/13

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

2011/12

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

2010/11

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

2009/10

RAZRED

VI razred

VII razred

VIII razred

Opštinko takmičenje

Okružno takmičenje

Državno takmičenje

Stranica – Predhodne godine takmičenja iz fizike – će se redovno dopunjavati kako novim tako i prethnodnim godinama tačmičenja.

Tri saveta kako se priremati

  1. Nauči teoriju i zadatke iz redovne nastave u školi.
  2. Pogledaj video materijale za takmičenje.
  3. Kreni sa rešavanjem zadataka sa stranice – Predhodne godine takmičenja iz fizike –