NA OVOJ STRANICI MOŽETE PRONAĆI OBAVEŠTANJA VEZANA ZA TAKMIČENE IZ FIZIKE ZA ŠKOLSKU 2023/24. GODINU

Na sajtu društva fizičara izašlo je obaveštenje o datumima takmičenja iz fizike učenika osnovnih škola za školsku 2023/24. godinu.

Detaljnija obaveštenja možete pogledati obaveštenje o datumima takmičenja na linku http://www.dfs.rs/takmicenja/pl.tak/plan.htm

obaveštenje o datumima takmičenja

Razred

Opštinsko

Okružno

Republičko

Srpska fizička olimpijada

24.02.2024. (10h)

10.03.2024. (10h)

20-21.04.2024.

13-14.05.2024.

VI

Kretanje

Sila. Merenje

Masa i gustina

VII

Njutnovi zakoni mehanike. Kretanje tela pod dejstvom sile teže.

Sila trenja. Ravnoteža.

Mehanički rad i energija. Snaga.

VIII

Oscilatorno i talasno kretanje. Svetlosne pojave.

Električno polje.

Električna struja.

Magnetno polje.

Trajanje takmičenja iz fizike

Opštinsko

Okružno

Republučko

Srpska fizička olimpijada

120 minuta

150 minita

180 minuta

Srpska fizička olimpijada

Nagrade na takmičenjima iz fizike

Prvi kriterijum - procenat učesnika

Prvu nagradu

Drugu nagradu

Treću nagradu

Pohvalu

Dobija 8 % najuspešnijih takmičara.

Dobija 25 % učenika koji nisu osvojili prvu nagradu. 17% učenika osvaja drugu nagradu.

Dobija 50% učenika koji nisu osvojili prvu i drugu nagradu. 25% učenika osvaja treću nagradu.

Dobija prvih 67 % učenika koji nisu osvojili prvu, drugu ili treću nagradu. 17 posto učenika osvaja pohvalu.

Procenat učenika se zaokrugljuje po matematičkim pravilima, osim kod pohvala gde se zaokrugljuje na prvi veći ceo broj.

Drugi kriterijum - Osvojeni bodovi

Prvu nagradu

Drugu nagradu

Treću nagradu

Pohvalu

90 ≤ n ≤ 100

78 ≤ n < 90

65 ≤ n < 78

50 ≤ n < 65

Ovaj kriterijum se primenjuje kada je u datom razredu učestvovalo manje od 10 učenika.

obaveštenje o datumima takmičenja

Više informacija možete pročitati u Pravilniku o takmičenjima iz fizike učenika osnovnih škola na sajtu Društva fizičara srbije. (Pravilnik)

Pogledajte na ovom sajtru prethodne godine takmičenja.

Prethodne godine

Pogledajte na ovom sajtru još obaveštenja u vezi tekmičenja.

  1. Priprema učenika osnovne škole za takmičenje iz fizike
  2. Tri saveta koja te vode do uspeha
  3. Kako rešavati zadatke na tekmičenju iz fizike?
  4. Šta je potrebno znati po razredima i nivoima takmičenja?
  5. Trajanje takmičenja iz fizike
  6. Uputstvo za rad zadataka na takmičenju