Fizika šesti razred

Fizika 6. razred  – postupno i na zanimljiv način obrađuje osnovne pojmove i zakone fizike, na osnovu kojih će učenici razumeti pojave u prirodi i značaj fizike u svakodnevnom životu.

Čovek se najčešće plašio prirodnih pojava. Kroz istoriju su pojave u prirodi uticale na živote ljudi i oni su verovali da su ti događaji delo bogova.   Plašio se pomračenja Sunca, jer se bojao da  Sunčeva svetlost nestaje i da je više neće biti ili da im bogovi skreću pažnju na nešto što su loše uradili.

Munje i grmljavina su značili da se bogovi ljute i da im treba udovoljiti na različite načine. Kroz fiziku ćete saznati da su to prirodne pojave i da ih se ne treba plašiti.

Fizika je bila i ostala jedna od osnovnih nauka o prirodi. Ona pomaše čoveku da stečena znanja primeni u svakodnevnom životu.

fizika šesti razred knjiga

Fizika je bila i ostala jedna od osnovnih nauka o prirodi. Fizika pomaže čoveku da stečena znanja primeni u svakodnevnom životu.

Uvod - fizika šesti razred

Fizika je eksperimentalna i terorijska prirodna nauka.

Fizika (na grčkom „ fizis“ znači priroda).

Čovek je prirodne pojave posmatrao i pokušavao da objasni, i tako su nastala znanja od kojih se razvila nauka o prirodi, tj.

  1. Mehaničke pojave (kretanje planeta, letelica, automobila…)
  2. Toplotne pojave (ključanje vode, topljenje snega…)
  3. Elektromagnetne pojave (udar groma…)
  4. Svetlosne pojave (bljesak munje…)
  5. Zvučne pojave (grmljavina…)

Pogledajte lekcije o uvodu u fiziku na linku.

Mehaničko kretanje - Fizika 6 razred

Za vreme prvog svetskog rata jedanan francuski avijatičar je uhvatio metak. Kako je to moguče?

U toku leta avionom, primetio je da plizu njegovog lica kreće neki mali predmet. Misleći da je insekt avijatičar ga je uhvatio rukom. Na njegovo iznenađenje to je bio nemački metak.

Avion i metak su imali iste brzine, kao i pravac i smer kretanja. Tada je metak za avijatičara bio u mirovanju i zato nije bilo teško da ga uhvati.

Pogledajte sve lekcije o mehaničkom kretanju na linku.

Sila - Fizika 6 razred

Telo neće samo od sebe promeniti brzinu ili se pokrenuti iz mirovanja. Do toga dolazi isključivo zbog uzajamnog delovanja sa drugim telima.

Uzrok promene načina kretanja tela je uzajamno delovanje sa drugim telima. Delovanje tela uvek je uzajamno i istovremeno.

Uzajamno delovanje tela ne mora uvek da izazove promenu načina kretanja, već može da izazove deformaciju. Deformacija predstavlja promenu oblika i veličine tela.

Pogledajte sve lekcije o sili na linki.

Merenje - Fizika 6 razred

Физичка тела имају одређене особине које су карактеристика супстанције од које је тело начињено (густина) или карактеришу појаве (брзина, јачина електричне струје).

Јединство мера у читавом свету обезбеђује Међународни систем јединица (Le Système International d’ Unités – SI). За тумачење свих појава у природи довољно је користити  СЕДАМ физичких величина – ОСНОВНЕ ВЕЛИЧИНЕ: ДУЖИНА, ВРЕМЕ, МАСА, ТЕМПЕРАТУРА, ЈАЧИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ, ЈАЧИНА СВЕТЛОСТИ и КОЛИЧИНА СУПСТАНЦИЈЕ.

Pogledajte sve lekcije o merenjeu na linku.

Masa i gustina - Fizika 6 razred

Inercija ili tromost je jedna od osnovnih osobina svih tela u svemiru koje imaju masu, tj. masa je mera inertnosti fizičkih tela. To se svojstvo manifestuje kao protivljenje tela promeni stanja svoga kretanja, što je opisano Prvim Njutnovim zakonom (zakonom inercije).

Pogledajte sve lekcija o masi i gustini na linku.

Pogledajte sve lekcije o masi i gustini na linku.

Pritisak - Fizika 6 razred

Pritisak tela vidimo na osnovu postojanja njihovih tragova u pesku ili snegu; a vrednost pritiska ocenjujemo na osnovu dubine tragova.

Pritisak je brojno jednak intenzitetu sile koja deluje normalno na jedinicu površine koju pritiska.

Pogledajte sve o pritisku na linku.