Priprema učenika osnovne škole za takmičenje iz fizike

Kada se prijavite za takmičenje iz fizike napravili ste veliki koriak ka vašem uspehu. Na ovoj stranici možete pronaći sve za  takmičenje iz fizike​ učenika osnovne škole – video lekcije, rešenje zadatek, prethodne godine takmičenja, savete, obaveštenja….

takmičenje šeti razred

Priprema učenika osnovne škole za takmičenje iz fizike

takmičenje iz fizike

Biti pametan nije dovoljno ako želite biti iznad proseka.

Rad i vežbanje izdvaja uspešne učenike od neuspešnih. 

Potreban materijal su: sveska, olovka, gumica, digitron i želja da uspeš.

Na ovom sajtu ćeš pronaći materijal koji će ti pomoći da dođeš do  osvojenog mesta na takmičenju iz fizike.

 

obaveštenje o datumima takmičenja

Tri saveta koja te vode do uspeha

fizike šesti sedmi osmi razred
 1. Na počektu pogledaj materijal za predavanje i bitne stvari prepiši u svesku.
 2. Pokušaj da uradiš samostalno zadatak, a ako ne uspeš pogledaj materijal, pa nakon toga pokušaj da ga ponovo uradiš samostalno.
 3. Budi uporan i znaj da ste na takmičenju svi pametn, a odvaja vas samo rad.

Kako rešavati zadatke na tekmičenju iz fizike?

Pročitaj prvo sve zadatke. Pri prvom čitanju zadatke možete podeliti u dve grupe:

 1. Prva grupa zadatka su zadaci koje ste pri prvom čitanju razumeli i slične zadatke ste već radili. Ovu grupu zadataka ćete lako uraditi i njih prvo radite, pa tek ove ostale.
 2. Drugu grupu čine zadaci koje pri prvom čitanju ne razunete ili imaju previše podataka. Kada uradite prvu grupu zadataka onda prelazite na drugu grupu.

SEDAM SAVETA ZA RAD ZADATAKA IZ DRUGE GRUPE

 1. Pročitajte zadatak više puta i izvucute podatke koji su dati.
 2. Pokušajte da nacrtate sliku, možda ćete sa slikom lakše razumeti zadatak i povezati podatke koji su vam dati.
 3. Napiši obrasce koje možeš da koristiš u zadatku. Zaokruži one fizičke veličine koje su ti poznate i tako ćeš lakše videti koje obrasce možeš da koristiš.
 4. Pogledaj da li možete nešto da izjednačite, npr isti putevi ili ista vremena.
 5. Pogledaj da li u zadatku ima nekih podataka koje možeš da zaključiš iz teksta zadatka. Na primer konačna brzina je nula zato što se telo na kraju zaustavilo.
 6. Pokušaj da povežeš više obrazaca kako bi eliminisali neke nepoznate fizičke veličine.
 7. Kada završiš zadatak vrati se da ga pročitaš još jednom i proveriš da li si dobro uradio.

OBAVEZNO NA KRAJU PROVERITE DA LI STE TAČNO URADILI

Kada završite zadatak vratite se da ga pročitate još jednom i vidite da li ste izračunali sve ono što se tražilo u zadatku.

Pisanje mernih jedinica kroz zadatak je još jedan vid provere. Ukoliko vam se merne jedinice na kraju zadatka ne poklapaju, znači da ste nešto izostavili. 

Proverite da li ste dobro prebacili merne jedinice.

JOŠ NEKI SAVETI ZA RAD TAKMIČARSKIH ZADATAKA

 1. Ukoliko vam se u zadatku nešto ne pokalapa, vratite se da zadatak pročitate još jednom. Možda ste neki podatak pogrešno prepisali iz zadatka.
 2. Sve što uradiš, svaki obrazac koji si koristio ostavi u zadatku i ako ga niste uradili do kraja. Sve se boduje i nema negativnih poena.
 3. Ako je rešenje koje ste dobili nelogično. NPR čovek se šeta brzinom 10m/s. Vratite se da proverite da li ste dobro prebacili sve merne jedinice.

Šta je potrebno znati po razredima i nivoima takmičenja?

Razred

Opštinsko

Okružno

Republičko

Srpska fizička olimpijada

VI

Kretanje

Sila. Merenje

Masa i gustina

VII

Njutnovi zakoni mehanike. Kretanje tela pod dejstvom sile teže.

Sila trenja. Ravnoteža.

Mehanički rad i energija. Snaga.

VIII

Oscilatorno i talasno kretanje. Svetlosne pojave.

Električno polje.

Električna struja.

Magnetno polje.

Trajanje takmičenja iz fizike

Opštinsko

Okružno

Republučko

Srpska fizička olimpijada

120 minuta

150 minita

180 minuta

Srpska fizička olimpijada

Više informacija možete pročitati u Pravilniku o takmičenjima iz fizike učenika osnovnih škola na sajtu Društva fizičara srbije. (Pravilnik)

Uputstvo za rad zadataka na takmičenju

Na takmičenje se dolazi 30 minuta pre početka takmičenja kako bi učenici imali vremena da pronađu učionici u kojoj će raditi takmičenje i da od dežurnih nastavnika dobiju uputstva.

Učenici su obavezni da na takmičenje ponesu: pribor za pisanje i crtanje (obična olovka, hemijska olovka, gumica  i  trougao)  i  običan  kalkulator.  Korišćenje  kalkulatora  koji  se  mogu  programirati,  ili  koji  sadrže memorije  tekstualnih  sadržaja,  je  zabranjeno.  Pre  polaska  na  takmičenje  takmičari  se  moraju  konsultovati  sa svojim nastavnicima o mogućnosti korišćenja svojih kalkulatora.

Konačna rešenja zadataka trebaju biti napisana hemijskom olovkom, izuzev grafika, koje treba nacrtati grafitnom olovkom.

Na radnom stolu ili oko njega, ne sme da se nalazi ništa drugo osim navedenog pribora i stvari koje na sto stave domaćini takmičenja.

Sa  takmičenja  se  diskvalifikuju  svi  učenici  kod  kojih  se  nađe  bilo šta što može  doprineti njegovoj prednosti u rešavanju zadataka u odnosu na ostale takmičare.

Učenici pri izradi  zadataka  ne  smeju međusobno razmenjivati predmete ili razgovarati. U  toku izrade zadataka učenik sme da se obrati pitanjem vezanim za tehnički deo takmičenja samo dežurnom nastavniku.

Sa  takmičenja  na  svim  nivoima  se  diskvalifikuju  svi  učenici  koji  su  međusobno  komunicirali, razmenjivanjem predmeta, razgovorom, ili na drugi način. 

Na republičkim takmičenjima i Srpskoj fizičkoj olimpijadi učenici mogu postaviti pitanja autorima i recenzentima  zadataka  ako  im  nije  jasna  formulacija  zadatka.  Pitanja  čiji  odgovori  mogu  da  sugerišu  način rešavanja zadatka nisu dozvoljena. 

Na opštinskim i okružnim takmičenjima učenici nemaju pravo postavljanja bilo kakvih pitanja vezanih za  zadatke  dežurnim  nastavnicima .  U  slučaju  postavljanja  ovakvih  pitanja  učenici ih mogu postaviti centralnoj komisiji koju čine profesori fizike.