FIZIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU

SAJT JE POČEO SA RADOM 1.9.2022. GODINE. REDOVONO SE DOPUNJUJE NOVIM MATERIJALIMA. NEKI MATEIJALI SADRŽE GREŠKE NAJČEŠĆE TEHNIČKE I GRAMATIČKE PRIRODE. KADA IH PRIMETIM TRUDIM SE DA IH U NAJRAĆEM ROKU OTKLONIM. HVALA NA RAZUMEVANJU.

REDOVNA NASTAVA

PRIPREMA ZA TAKMIČENJE

PRIPREMA ZA ZAVRŠNI TEST

fizika šesti razred knjiga

MERENJE

MERENJE

MERENJE

MASA I GUSTINA

PRITISAK

Hari knjiga

SILA I KRETANJE

KRETANJE TELA U POLJU ZEMLJINE TEŽE

SILA TRENJA I SILA OTPORA SREDINE

RAVNOTEŽA

RAD, SNAGA I ENERGIJA

TEMPERATURA

Hari knjiga

JEDNOSMERNA I NAIZMENJČNA STRUJA

MAGNETNO POLJE

TEMPERATURA

Поносно покреће Вордпрес | Тема: Spiko од Spicethemes