LEKCIJE ZA ŠESTI RAZRED

fizike šesti sedmi osmi razred

Merenje

Masa i gustina

Pritisak

Sila trenja i sila otpora sredine

Ravnoteža tela

Rad, snaga i energija

Temperatura

Električno polje

Jednosmerna i naizmenična struja

Magnetno polje

Atomska fizika

PRIPREMA ZA TAKMIČENJE - ŠESTI RAZRED

Youtube 3

PRIPREMA ZA TAKMIČENJE - SEDMI RAZRED

Youtube 3

PRIPREMA ZA TAKMIČENJE - SEDMI RAZRED

Youtube 3